Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att du skriver ett kontrakt med endast ett företag. Totalentreprenören  ansvarar för projektering, material, eget arbete och även arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.

En totalentreprenad är ett effektivt och smidigt tillvägagångssätt för dig som vill bygga ett nytt hus eller renovera din lägenhet. Du som beställer lägger fram förslag på önskemål om vad det är för arbete du vill har utfört. Vi kommer överens om en tidplan samt budget och efter det är det vi som sköter allt!

Totalentreprenad är alltså en lösning för dig som vill ha en helhetslösning till ett bestämt pris utan en massa krångel.

Vi har stor erfarenhet utav plattsättning
Vi plattsätter ditt golv på bästa sätt
Vi har lång erfarenhet utav plattsättning
Badrum och badrumsrenoveringar