Golvavjämning / flytspackling, Eps cement

Vi spacklar ytor allt från 0,5 kvm till 1000kvm, planspackling som fallspackling. Vi pumpar med våra egna pumpar som ger 4,5ton i timmen.

Vi är certifierade av eps cement och pumpar ut det med våra pumpar som ger 5 kubik i timmen. Enkelt och inget slit.

EPSCement är självuttorkande. Allt vatten i blandningen förbrukas vid cementhärdningen. Du kan därför lägga av- jämning eller slipsats redan efter cirka 12 timmar – att jämföra med 3-6 veckor för vanlig betong (som egentligen aldrig blir riktigt torr).

De luftfyllda EPS-partiklarna ger betongen mycket goda värmeisolerande egenskaper. Ingen värme går förlorad nedåt i konstruktionen, utan tas tillvara i golvets yta. Dessutom reflekterar materialet värmestrålningen dit värmen gör störst nytta i rummet!